Besöker man skofabriker idag varierar det stort mellan äldre och mer moderna maskinparker, inte sällan även inom varje fabrik. Det är dock inte särskilt vanligt att så här gamla maskiner som på bilden ovan används. Pinningsmaskinen är från första halvan av 1900-talet, och står i Gaziano & Girlings fabrik i Kettering, Northamptonshire.

 

Maskinen är helt mekanisk och kompletterar den handpinning som G&G också gör. Nackdelen med en sådan här gammal, lite simplare maskin är så klart att den inte är lika snabb som de toppmoderna pinningsmaskiner som finns idag. Fördelen är att du på vissa sätt har mer kontroll här, plus den höga driftssäkerheten. För även om de flesta fabrikerna inte använder en sådan här maskin idag, så har jag hos bland annat Loake sett en stående som backup om de vanliga, modernare pinningsmaskinerna krånglar.