Precis på samma sätt som att människors utseende varierar runtom i världen, så ser också folks fötter olika ut beroende på var man kommer ifrån. Här en stor genomgång av hur fötters form runtom i världen.

 

Först en disclaimer, dels så är detta så klart en generaliserande genomgång, det finns stora variationer av folks fötter även om man har sitt ursprung från samma land/region. Det varierar också en del kring hur stor kunskap jag har/har lyckats tillskansa mig om olika delar, så vet ni om att jag har fel kring något får ni mer än gärna rätta mig. Satra, det oberoende forsknings- och testinistitutet för skoindustrin, har gjort en jättekartläggning av just fotformer runtom i världen, men då den bara är tillgänglig för medlemmar och kostar 60 000 kronor (den är framtagen för internationella skoföretag) är det inget jag haft möjlighet ta del av. Men det finns en del annan forskning, data och allmänna uppgifter. Då den här bloggen främst handlar om herrskor och det är där jag har bäst kunskap, gäller det även här när handlar om fötter, men i regel kan man säga att samma regler även gäller för kvinnors fötter (om inte annat anges).

En frisk fin fot. 3D modell... Bild: Turbosquid

En frisk fin fot. 3D modell… Bild: Turbosquid

Vad är det dock för poäng med ett sånt här inlägg? Dels kan det förhoppningsvis vara intressant lära sig mer om området, sedan kan det också för dig som kund vara nyttigt att veta hur skors passform generellt är om du handlar från olika delar av världen, och säljer du skor till internationella kunder så är det mycket praktiskt att veta hur deras fötter kan te sig.

 

 

Central- och Sydeuropa

Här hittar vi den fotform som ligger till grund för det som ofta går under den egentligen väldigt vaga benämningen ”true to size”, som både kan syfta på form och storleksrelation. Central- och sydeuropeiska fötter. Anledningen är att länder som England, Italien och Spanien varit viktiga för skoindustrin i Europa och världen, därav dessa fötter som ligger till grund för någon sorts ”standard”. De är också rent generellt rätt medium i sin utformning, rätt mitt i viddmässigt, insteg som är varken högt eller lågt. Europeiska (och även nordamerikanska) fötter har historiskt sett varit relativt beniga, men med en ökad medelvikt har fler nuförtiden en ”köttigare” fot.

 

Nordeuropa/Norden

Här uppe i norr så har vi en aning breda fötter framtill över bellen (fotens bredaste del), samtidigt som bakre delen och hälen är mer ”standard” i vidden. Det i kombination med en aning högre insteg, och därmed hålfot (normalt så är nämligen fotens volym ungefär densamma, så är insteget högt följer undersidan med, så att säga, och motsatt, om lågt insteg så platt hålfot) gör att våra fötter kan vara lite svårare att få till passformen för, då vi generellt köper skor som är gjorda för föregående grupps fötter.

I det här inlägget går jag inte in jättemycket på de olika formerna på tårna, men här ovan en bra överblick. Bild:

I det här inlägget går jag inte in jättemycket på de olika formerna på tårna, men här ovan en bra överblick, om än även den väldigt generaliserande. Bild: Ancestral Findings

 

Ryssland och Östeuropa

Här, framför allt för ryska fötter, är karaktäristikan lik den nordeuropeiska foten, men ytterligare draget till sin spets. Här har många riktigt höga insteg och breda fötter över bellen. Har ofta en utmaning när det gäller att hitta skor som sitter bekvämt och snyggt.

 

Asien

Asiatiska fötter är till att börja med betydligt mindre än västerländska fötter, i snitt omkring 2 cm mindre. Dessutom är insteget lägre, de är bredare och mindre beniga, plus att hälarna är mer kupade om du ser dem i profil, vilket gör att det kan skilja en del mellan asiatiska tillverkares skor och europeiska. Är du på besök i exempelvis Japan eller Kina och har du ungefär storlek UK9/EU43 eller över så är det i princip kört att hitta skor i butikerna där.

 

Nordamerika

Här finns en tydlig och intressant skillnad mot europeiska fötter, och det är att amerikanerna generellt har smalare fötter. Rätt lika till formen, men inte lika vida (av oklar anledning gäller dock det här bara män, kvinnors fötter är väldigt lika på de två kontinenterna). Det är därför det är vanligt att när europeiska märken som exempelvis använder benämningen E för standardvidd i Europa, har smalare D-vidd som standard för skorna som säljs på amerikanska marknaden.

Den här grafen visar hu

Den här grafen visar längden i cm på X-axeln, och Y-axeln visar kernel densiteten, alltså volymen. Bild: ResearchGate

 

Sydamerika

Här får jag erkänna att jag inte hittat någon information som gör gällande hur sydamerikaners fötter är till formen och förhåller sig till övriga. Tyvärr. Har någon läsare bra info får ni gärna skriva i kommentarerna så kan jag uppdatera inlägget.

 

Afrika

En kontinent som har en stor variation av fottyper, så här kan man inte riktigt vara lika generaliserande som ovan. Det man kan säga är att exempelvis en stor del av befolkningen i de centrala delarna av Afrika har en lite annorlunda undersida av fötterna där mittendelens utsida ligger mer mot backen och bidrar i rullningen vid gång, vilket man tror är en av anledningarna till afrikaners ofta lätta löpsteg. Det är också relativt vanligt med lite trekantsformade fötter så att säga, med en tydlig triangulär form från hälen fram till tårna.

 

Australien

Vilket syns i grafen ovan, så har australier både aning kortare och bredare fötter än européer. Formen är relativt lik generellt mot den centraleuropeiska foten, så man behöver inte tänka nämnvärt på lästformen här utan det är mer att man har ett steg ned på storleksskalan kan man säga.

Ett fotavtryck.