Uppsagd personal, fabriksarbetare som skickas hem då jobben sinar, oro kring framtiden. Delar av skoindustrin i Northampton påverkas redan av den osäkerhet som Brexit och Storbritanniens utträde ur EU orsakar, i kombination med andra faktorer.

 

Det brittiska skomeckat Northampton har sett ett rejält uppsving sedan millenieskiftet med det kraftigt ökade intresset för Goodyear-randsydda skor runt om i världen. Fabrikerna har gått på högvarv, nya fabriker har till och med öppnats för första gången på många decennier, och försäljningen har blomstrat. Under 2018 har den här uppgången dock fått sig en törn.

En del är att intresset för klassiska herrskor har planat ut lite, som jag skrivit om innan här på Shoegazing, och att vi är på väg in i en svagare konjunktur, men framför allt är det all den osäkerhet som råder kring Brexit som är orsaken. I England har handeln inom inte minst lyxsegmentet, där klassiska kvalitetsskor får räknas ingå, sjunkit dramatiskt under fjolåret. Framför allt för fysiska butiker är läget tufft, inte mindre än 2 700 så kallade ”High Street-butiker” i England stängde första halvåret 2018, 14 om dagen. De stora varuhusen går kanske allra sämst. Folk håller i slantarna när man inte vet vad som kommer att ske efter 29 mars i år när Storbritannien på ett eller annat sätt ska lämna EU. Och det man drar in på först är lyxkonsumtionen, handeln av sådant som man kanske inte behöver egentligen.
Exporten från Storbritannien har även den påverkats, då man inte vet vad som kommer att gälla framöver i handeln med brittiska företag är det få nya aktörer runtom i världen som börjar köpa härifrån.

Sulor som stansas i en av Northamptons skofabriker.

För i princip samtliga skotillverkare i Northampton-regionen är den inhemska marknaden den enskilt viktigaste. Då påverkas så klart många av en sviktande handel i landet. Och för vissa har det snabbt blivit kämpigt. Som exempel tvingades en av de större fabrikerna nyligen säga upp 18 personer, en annan fick strax innan jul skicka hem personalen tidigt då man hade så lite att göra, en tredje anger att man i nuläget bara har ordrar för produktion in en bit i våren sedan är det i nuläget tomt.

Vad händer framöver då? Mycket hänger naturligtvis på hur Brexit-röran slutar, vilket ingen har en aning om i dagsläget. Blir det avtal som förhandlats fram mellan Storbritannien och EU gällande kommer ingenting att förändras mot nuvarande läge den 29 mars då UK fortsätter vara en del av tullunionen under åtminstone en längre övergångsperiod. Skjuts Brexit på framtiden sker inte heller något vid det datumet. Blir det en hård Brexit, där man inte har något avtal, kommer det dock omedelbart bli 11 procents tull på skor från Storbritannien till EU, betydligt krångligare importregler, och när privatpersoner från EU handlar från England behöver man förutom tull också betala svensk moms på det som importeras (dock ska köpet kunna göras momsfritt, åtminstone på sikt, men då England har lägre moms än vi är det inget vi tjänar på).

Slutfinish.

Vad som förhoppningsvis kan mildra slaget då är att pundet lär försvagas kraftigt vilket gör att utländska varor i Storbritannien blir ännu dyrare än bara tullarna medför vilket bör göra att fler väljer inhemskt, och att det för utländska aktörer blir billigare handla från England med lågt pund vilket åtminstone till viss del kan jämna ut för tullpåslaget. För EU-medborgare som turistar i England kommer man kunna handla momsfritt, och beroende på var man bor, vara och pris kan man kunna slippa tull och moms om man tar med varan själv hem. För oss i Sverige är det 4 300 kronor som är gränsen i dagsläget (vid flygresa, 3 000 kr vid annat resesätt), så skor under den prisnivån kan bli billigare på weekenden i London.

Sedan ska det sägas att det här inte gäller alla fabriker i Northampton, det är fortfarande de som har en positiv utveckling som inte har påverkats på samma sätt av faktorerna ovan. Och en industri som överlevt två världskrig, invasionen av billiga massproducerade limmade skor, och så vidare, lär inte duka under för en sak som att lämna den europeiska unionen.

Hur som helst, viktigast just nu för både Northamptons skoindustri och britterna i allmänhet är att får klarhet i vad som kommer att gälla efter Brexit 29 mars. Vet man det kan saker och ting förhoppningsvis stabiliseras och ett fortsatt fall för industrin undvikas. Det vore sorgligt om den fina period som Northamptons skonäring arbetat sig in i sveptes bort.
Vad kan vi vanligt folk göra då? Fortsätta handla brittiskt naturligtvis.