Sedan 15-20 år tillbaka har utvecklingen för den klassiska kvalitetsskomarknaden gått stadigt uppåt, och de senaste åren har fabrikerna gått på högvarv, mängder med nya märken har dykt upp på marknaden, och antalet butiker som säljer skotypen är fler än på många decennier. Mycket talar dock för att tuffare tider väntar för branschen.

 

Jag har många gånger skrivit om hur hur höjdpunkten för skosfären skedde kring förra sekelskiftet och första halvan av 1900-talet. Hantverket bland bespokeskomakare var på en mycket hög nivå, fabrikerna vältrimmade med stora resurser och ambitioner, materialet höll toppnivå. Av många anledningar är det sannolikt så att vi aldrig kommer att få uppleva en skobransch på den nivån igen. Men som sagt så har det de senaste två decennierna varit en nyrenässans för branschen. En symbios av ett bredare intresse för klassisk stil, hantverk och traditionella konstruktionsmetoder, kvalitetsfokus mot slit och släng, och ett internet och sedermera sociala medier som möjliggjort spridning av både inspiration och försäljning över hela världen på väldigt enkla sätt.

Det är verkligen en fantastisk tid att vara kvalitetsskointresserad. Bara i lilla Sverige har vi idag ett mycket stort utbud av olika märken, också utanför de största städerna i många fall, bra nätbutiker, och vi har flera svenska märken. Men – nu är det en hel del som tyder på att andra tider är på ingång. Jag har pratat med många i branschen, både i Sverige och utomlands och från olika typer av verksamheter, och den genomgående känslan är att även om inte alla har börjat märka av tuffare tider ännu, så tror man att de är på ingång.

Den främsta anledningen till det är en ökande konkurrens. Det är naturligtvis så att många har sett att intresset för klassiska skor varit stort och sett en möjlighet att starta ett märke, en fysisk butik eller nätbutik, plus så klart att ju fler som är intresserade av något desto fler vill jobba med det också. Det skede vi verkar vara inne i nu är att antalet märken och återförsäljare vuxit snabbare än vad antalet kunder har. Skulle inte säga att marknaden är mättad, men det råder hård konkurrens.
Man kan ta utbudet av bespokeskor för Hong Kong som ett exempel. Trots att det är en av världens starkaste marknader, så blir det tuff kamp om kunderna när det utöver de som redan verkar här kommer flera bespokeskomakare i månaden till staden för trunk shows, vilket är fallet nuförtiden. Allra hårdast är konkurrensen så klart bland återförsäljare på nätet, även om det också är där du har potential att nå flest kunder.

Det här läget sammanfaller nu också med att den glödande högkonjunktur som vi varit inne i är på väg att mattas av. Räntor går upp (om än från mycket låga nivåer), osäkerheten på de ekonomiska marknaderna växer, vilket sprider sig ut i befolkningen. Att vi både nationellt och globalt är på väg in i en lågkonjunktur verkar de flesta kunniga vara överens om, diskussionen handlar mer om hur kraftig dippen kan tänkas bli. Tecken som att den gångna vintern varit tuff för väldigt många återförsäljare av fina skor runtom i världen kan också ses som en varningssignal. Vi vet inte heller om den relativt breda boom som varit för ”menswear” överlag kommer att hålla i sig, det är sannolikt att åtminstone bland de bredare lagren kommer man att gå vidare mot något nytt, så som det i regel fungerar inom modesfären, även om en grupp som är betydligt större än den var för 20 år sedan säkerligen kommer frottera sig vidare.

För skomärken och återförsäljare är det sannolikt några års kamp med varandra som väntar, där flera kommer att sållas bort längs vägen. De med bäst erbjudande kommer att klara sig genom detta, och komma ut starkare på andra sidan. Det behöver inte bli någon djup kris för branschen som sådan, det handlar om att den stabila uppgång som varit sannolikt bryts, för en mindre lysande marknad.

För oss kunder är det dock skördetid. Utbudet är stort i princip för alla prisklasser och typer av klassiska skor. Vi kommer få se regelbundna, rätt ordentliga reor från flera av dessa som kämpar. Och vi kan räkna med att få bra valuta för pengarna, när prissättningen kommer att vara en av de variabler som märken och återförsäljare kommer konkurrera med.