Shoegazing har tidigare skrivit om de tveksamma arbetsförhållanden och miljöbrister som råder inom stora delar av garveriindustrin i länder som Indien och Bangladesh, som varit ifrågasatta länge. Nu har en domstol i Bangladesh tvingat hundratals garverier i huvudstaden Dhaka att stänga.

 

Bangladesh är en av världens största producenter av läder. Läderindustrin står för landets näst största exportintäkter, efter klädproduktionen, och sysselsätter runt 30.000 människor. De flesta av dem finns belägna i området Hazibargh i Dhaka, som har utsetts till jordens femte mest förorenade plats. Enligt regeringen släpper garverierna varje dag ut mer än 22 000 liter giftiga utsläpp i floden Buriganga. Garveribranschen har också i många år anklagats för barnarbete och för mycket bristfälliga arbetsförhållanden.

Kanal som leder ner till Buriganga-floden i området Hazibargh i Dhaka. En av världens mest förorenade platser.

På senare år har myndigheterna i landet gått allt hårdare åt garverinäringen, för att få bukt med problemen. Högsta domstolen beslutade 2009 att alla garverier i Hazibargh skulle flytta till industrizonen Savar utanför huvudstaden. Deadline för flytt har skjutits fram vid flera tillfällen, då garverierna motsatt sig flytten, då satte domstolen in ett dagligt bötesbelopp för miljöförstöring på alla kvarvarande garverier. Trots det har hittill bara 35 av 152 garverier flyttat sin verksamhet till Savar.

Garveriarbetare i Hazibargh.

Vid årsskiftet lämnade Bangladesh Environment Lawyers Association (BELA) in en formell ansökan om stängning av samtliga garverier som fanns kvar i Hazibargh, som inkluderade omfattande bevis på fortsatta arbets- och miljöbrister hos garverierna. Nu rapporterar lokala medier att Bangladesh Högsta domstol och domarna Syed Refat Ahmed och Mohammed Selim slagit fast att garverierna ska tvingas stänga med omedelbar verkan. Berörda myndigheter och polis i Dhaka har fått uppgiften att se till att stängningen genomförs, och el, vatten och gas till fabrikerna har stängts av.

Garverinäringen i Asien har på flera håll gjort framsteg det senaste decenniet, och att myndigheter går så här hårt åt de som inte förbättrat sig är glädjande. Det ger större möjligheter för de garverier som jobbat för att utvecklas åt rätt håll, och är en tydlig signal till andra tveksamt skötta både i Bangladesh och på andra håll att de också måste förändra sin verksamhet. Det här vinner i längden alla på, så väl arbetarna som boende i områdena, miljön, läderindustrin i stort, och kunderna. Efterfrågan på läder är stor, det finns ingen tvekan om att bättre skötta garverier, även om det är dyrare för dem, kommer kunna sälja bättre produkter till ett högre pris. Jag är övertygad om att vi om ett decennium kommer se betydligt mer läder från Asien även i finare kvalitetsskor.

Giftigt avfallsvatten släpps ut. En syn som Bangladesh myndigheter kämpar för att få bukt med. Alla bilder: Allison Joyce