Peaken för traditionell skotillverkning brukar anses ligga någonstans kring sekelskiftet 1900, då var konkurrensen enorm, både helt handgjorda skor och maskintillverkade skor såldes en masse, och kunskapen om skotillverkning var mycket stor. Med det ökade intresset för klassiska skor och spridningen som internet medför är vi nu inne i den mest konkurrensutsatta perioden på många decennier, vilket också gynnar utvecklingen. Ett exempel på det är strävan att hitta nya materialvarianter, där ovanstående grainmockan är ett sådant exempel.

 

Skorna på bilden är från Gaziano & Girling, men det finns också andra tillverkare som börjat använda grainmocka i olika varianter. Det görs helt enkelt genom att färdiga fint slipade mockahudar körs genom samma pressar som man präglar vanligt grainläder med. Resultatet blir att mockafibrerna pressas samman en hel del och kan behålla mönstret.
Det finns många andra exempel på mer eller mindre nya tilltag som tillverkare tar till för att sticka ut i den globaliserade skovärlden, och vi kunder gynnas genom ökade valmöjligheter.