Även om det fortfarande är en hel del grus på gator och trottoarer på sina håll, så är det åtminstone i Göteborg så pass torrt och fint att man äntligen kan börja använda sina lädersulade skor igen. Ovan Jan Kielman bespoke.


PS: Nu är den mycket populära köpguiden till Vass Shoes ännu bättre, uppdaterad med bland annat aktuella priser, information om de olika lästvidder som finns, samt sist men inte minst med efterlängtade jämförelsebilder över nästan samtliga Vass läster. Det är Vass sales manager Rezsõ Kuti som varit vänlig nog att ställa upp Vass läster bredvid varandra och fotat ovanifrån, för att ni läsare lättare ska få en bild av skillnaderna i form mellan dem.